اهداف

ایجاد اشتغال برای بانوان بخصوص خانواده های تحت حمایت، جذب وجوه  خرد  و تبدیل آن  به سرمایه کارساز و ماندگار، ارتقاء رشد اجتماعی بانوان به خصوص زنان سرپرست خانوار و همچنین کار درمانی، طرح توسعه شرکت تعاونی جهت ایجاد اشتغال برای بیش از 50 نفر.

لطفا رای خود را به این مطلب ثبت کنید
لطفا نظر خود را درباره این محصول بنویسید
نظرات دیگران