آگهی دعوت نوبت دوم مجمع 1401

جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم شركت تعاونی بانوان گل یاس كبود راس ساعت 10  روز پنچشنبه  مورخ   22/10/1401 در محل کانون الزهرا واقع در خیابان سپاه تشكیل می گردد.

لذا از كلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن كارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند و یا وكلای خود را كتباً معرفی نمایند.

دستور جلسه:

 

1- گزارش رئیس هیات مدیره و مدیر عامل .

2-گزارش بازرس.    

3-تصویب تراز مالی منتهی به  29/12/1400.

4-تصویب افزایش سرمایه .

5-انتخاب بازرس  .

لطفا رای خود را به این مطلب ثبت کنید
لطفا نظر خود را درباره این محصول بنویسید